FØDEVARESIKKERHED

FØDEVARESIKKERHED

Kvalitet og fødevaresikkerhed er uløseligt forbundet, og derfor er vores Food Safety Standard i top og altid under nøje kontrol og udvikling. Vores hygiejne- og sikkerhedsstandarder kontrolleres af egen fast tilknyttede dyrlæge, ligesom myndigheder og vores kunder jævnligt udfører audits hos os.


Vores standarder er bygget på de internationale HACCP-principper. HACCP står for Hazard Analysis and Critical Control Points.


Lovgivningen stiller krav om, at fødevarevirksomheder har skriftlige procedurer, der er baseret på HACCP-principperne, og som dokumenterer virksomhedens daglige produktion og drift.


Virksomheden skal sørge for, at de skriftlige procedurer bliver ajourført løbende. Information om dette er altid til rådighed for vores kunder.


Her kan du se Fødevarestyrelsens smiley-rapporter